Extranet Mobile

Koncept
Aplikacja biznesowa do samodzielnego rozliczania usług i aktualizowania danych. Ma być wygodna i funkcjonalna, a niewprawionych w boju spoufalać ze światem smartfonów.
Rzemiosło
Aplikacja dostępna na platformach Android i iOS, umożliwia definiowanie danych, warunków współpracy przez usługobiorców, wypełnianie i podpisywanie dokumentów online, ściąganie ich w formie pdf, walidację wykonanych zleceń oraz wyświetlanie rozliczeń finansowych. Na dodatek, to narzędzie do konsultacji zadań określonych przez usługodawcę, powiadamiania o wydarzeniach biznesowych, a także biblioteka materiałów firmowych i dokumentów szkoleniowych.
Rezultat
A na dokładkę: skorelowanie aplikacji z systemami biznesowymi usługodawców pozwalające na transfer danych między aplikacjami biznesowymi.