Acadomia International

Koncept
Wizerunek manifestem wartości.Misja fundacji? Zapewnić powszechny i równy dostęp do nauki dzieciom i młodzieży w krajach afrykańskich. Misja Coobers? Zapewnić fundacji wizerunek akcentujący te wartości.
Rzemiosło
Nowoczesny i pionierski branding, stworzony z i dla idei. Niech nie myślą, że to co słuszne, nie może być fascynujące. Niebanalny i gustowny wizerunek mówi sam za siebie. W oko - nawet sztuki ignoranta – wpadający szybko i na dobre. Bo od kunsztu i szyku ciężko oderwać wzrok.
Rezultat
Poczucie przynależności do wartości marki jako zestaw doborowy i nierozłączny.Stylem można pokazać wszystko: równość społeczną, walkę z dyskryminacją, powszechny dostęp do edukacji, świadomość swoich praw, można zaprezentować charakter marki.